Kenmerken

  • Naschools programma van 10 weken, 1 middag per week, 2 uur lang gericht op leerlingen met een beperking zelfbeeld van weinig zelfvertrouwen
  • Aanvullend op het reguliere onderwijs.
  • Selectie vindt plaats via school. 
  • Opgelost op vrijwillige, niet vrijblijvende deelname.
  • Betrokkenheid van ouders is een voorwaarde.
  • Het leercentrum wordt begeleid door docent met ondersteunend personeel.
  • Sluit aan bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden.
  • Brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie in beeld.

Hoorde hij te weten de deelnemers een naschoolsprogramma van één middag; wekelijks twee uur. Dit doen ze in een spel voor succes leercentrum, gevestigd in een stadion van een betaalde voetbalorganisatie. 

Playing for Success goes from that children of nature gemotiveerd are to te leren. Door negatieve leerervaringen is de motivatie soms sterk verminderd en het zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechterd. Playing for Success brengt deze leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze veelzeggende ervaringen opdoen: het voetbalstadion. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan hun wensen. Ze hebben hun ervaringen met hun favoriete spelers.

Het stadion, de sport en de succesvolle voetballers; het draagt ​​allemaal aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Als leerlingen ontdekken dat ze het leren en het leren ook leuk vinden, en de hervinden ze hun zelfvertrouwen.

Beroepskrachten (docenten), enthousiaste stagiaires en vrijwilligers die als mentor worden ingezet begeleiden en stimuleren de leerlingen. Ook zij vinden het een uitdaging om in het voetbalstadion aan dit bijzondere programma mee te doen. Voetballers en trainers laten zich met plezier in voor het centrum. Naast de intensieve steun en aandacht is er een duidelijke structuur in het leercentrum. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht bij het leren en in de omgang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en structuur zorgt voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.

Over PfS

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. 

Motivatie: Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren. Negatieve ervaringen kan die motivatie verminderen en zorgen voor een verkeerd zelfbeeld. Het zelfvertrouwen neemt af en ze gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren. 

Inspiratie: Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. 10 weken lang doen ze er zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Ze werken samen aan spannende opdrachten in een echte wow-omgeving. We zorgen ervoor dat ze zich weer bijzonder voelen en in zichzelf gaan geloven.  

Zelfvertrouwen: Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere omgeving; Playing for Success daagt leerlingen uit, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf  toe.

Belegeiding: Naast beroepskrachten (leraren), zorgen enthousiaste stagiairs en stagiaires voor een persoonlijke begeleiding. Ook zij vinden het een uitdaging om  aan dit bijzondere programma mee te doen. Rolmodellen zetten zich met plezier in voor het leercentrum en de kinderen! Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren bij Playing for Success een feest is. Wij noemen het: leren met een WOW-factor.

 

Contact

Bezoekadres

De Graafschap
Stadion de Vijverberg 
Lijsterbeslaan 101A
7004 GN Doetinchem

Postadres

Postbus 249
7000 AE Doetinchem 

Remko Brinkhuis, centrummanager
M: +31(0)6 46 135 400
E: r.brinkhuis@playingforsuccess.nl


Go to top